Skip to content

Terma & Syarat

Berikut adalah syarat penggunaan laman web BERJAYAWEB serta hak dan kewajipan anda semasa mengakses dan / atau menggunakan perkhidmatan di laman web ini.

Jika anda mengakses laman web ini, adalah pengakuan dan persetujuan bahawa anda terikat dengan terma dan syarat umum atau istilah khusus yang ditetapkan oleh BERJAYAWEB jika berkaitan, dan dengan ini merupakan perjanjian antara anda sebagai pelanggan, dan kami, BERJAYAWEB sebagai penyedia perkhidmatan laman web ini untuk mengakses dan / atau menggunakan laman web ini.

Penggunaan dan / atau akses anda kepada perkhidmatan ini akan dianggap sebagai penerimaan terma dan syarat ini.

Batasan Tanggungjawab

Anda tegas memahami dan bersetuju bahawa BERJAYAWEB tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian, langsung atau tidak langsung, berkaitan atau khusus, teladan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian dalam bentuk kerugian, amanah atau kerugian yang lain akibat daripada:

  • penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan ini;
  • kos pemerolehan barangan dan perkhidmatan gantian berikutan pembelian apa-apa barang, data, maklumat atau perkhidmatan atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat melalui atau dari laman web ini;
  • akses tanpa kebenaran atau perubahan dalam penghantaran atau data anda;
  • pernyataan atau tindakan pihak ketiga di laman web ini; atau
  • perkara lain yang berkaitan dengan laman web ini.

Pautan

BERJAYAWEB boleh menyediakan pautan ke laman web lain. Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu, BERJAYAWEB tidak mempunyai kawalan terhadap laman dan sumber tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa BERJAYAWEB tidak bertanggungjawab terhadap laman dan sumber tersebut dan tidak mengesahkan dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang kandungan, pengiklanan, produk atau bahan lain yang disediakan di laman dan sumber tersebut. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa BERJAYAWEB tidak akan bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, terhadap apa-apa ganti rugi atau kerugian yang disebabkan oleh atau dipercayai sebab atau berkaitan dengan penggunaan atau kebergantungan terhadap kandungan, barang atau perkhidmatan yang disediakan di atau melalui laman web tersebut atau sumber.

Penamatan

BERJAYAWEB boleh menamatkan akses anda kepada mana-mana bahagian perkhidmatan atau semua perkhidmatan dan perkhidmatan yang berkaitan pada bila-bila masa, atas sebab atau tidak ada sebab, dengan notis atau tanpa notis, dan dengan serta-merta. BERJAYAWEB juga boleh menamatkan atau menangguhkan akaun tidak aktif anda, iaitu, ditakrifkan sebagai kegagalan untuk menggunakan perkhidmatan laman web tersebut melalui akaun tersebut untuk jangka waktu tertentu. Anda bersetuju bahawa BERJAYAWEB tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk penamatan akses kepada perkhidmatan tersebut.

Perubahan kepada Terma dan Syarat Perkhidmatan

BERJAYAWEB mempunyai hak untuk membuat perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada terma dan syarat ini pada bila-bila masa sama ada dengan atau tanpa notis terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, sekiranya berlaku kecemasan atau untuk keselamatan tapak web atau situasi luar kawalan, di mana BERJAYAWEB mendapati keperluan untuk mengubah suai, mengubah suai, membatalkan atau menambah syarat ini, ia akan berbuat demikian tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada anda . Dengan ini dipersetujui bahawa anda akan mengakses dan mengkaji semula terma dan syarat ini dari semasa ke semasa untuk sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan terkini. Anda selanjutnya bersetuju dan menerima bahawa akses berterusan dan penggunaan terma dan syarat (seperti yang diubahsuai atau diubah dari semasa ke semasa) akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang pengubahsuaian, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan syarat dan syarat ini.

Pengubahsuaian kepada Perkhidmatan

BERJAYAWEB berhak untuk mengubah atau menamatkan perkhidmatan (atau sebahagian daripada perkhidmatan) sama ada secara sementara atau secara tetap pada bila-bila masa dengan notis atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa BERJAYAWEB tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan perkhidmatannya.

Umum

Terma dan syarat ini hendaklah dibaca bersama dengan Dasar Privasi, Dasar Keselamatan termasuk “Online” Security dan apa-apa terma lain yang khusus atau standard. Sekiranya ada Dasar Privasi, Dasar Keselamatan termasuk “Keselamatan Dalam Talian” dan mana-mana terma lain yang sama ada standard khusus atau tidak konsisten atau tidak konsisten antara terma dan syarat ini, anda bersetuju bahawa BERJAYAWEB mempunyai kuasa untuk mengguna pakai istilah “terma dan syarat sama ada khusus atau mengikut kehendak BERJAYAWEB

Sekiranya mana-mana peruntukan terma atau syarat ini adalah menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang di bawah undang-undang semasa atau masa hadapan, peruntukan akan diketepikan dan terma-terma ini akan ditafsirkan seolah-olah peruntukan undang-undang yang tidak sah itu tidak wujud dan terma-terma ini bersama-sama dengan peruntukan lain kekerasan dan kesan penuh yang tidak terjejas oleh peruntukan menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang.

Larangan Mengguna.

Menggunakan mana-mana perkhidmatan BERJAYAWEB untuk menghantar apa-apa spekulasi berniat jahat adalah dilarang dan tertakluk kepada tindakan undang-undang.

Adakah perkhidmatan kami sesuai kepada anda dan ingin bekerjasama?

Anda mencari harga yang berpatutan dan servis yang bagus.
Perlukan pakar laman web yang berpengalaman.
Sanggup mencapai big goals perniagaan anda walau apa cara sekali pun.  

Jika anda menjawab YA semua di atas, bermakna kita sesuai bekerjasama. Mereka laman web memang mudah, tetapi membina laman web yang berimpak untuk perniagaan anda yang paling penting. Sekarang, pilihan di tangan anda…
Rapidova Technology (002548494-P)
Suite 10-4,4th Floor,Prima BIZWALK Business Park, Jalan Tasik Prima 6/2, Taman Tasik Prima, 47150 Puchong, Selangor.

Covid-19 tidak menghalang urusan kami. Jom tempah slot Online Consultation secara PERCUMA sekarang. Sesi 15 minit juga dibuka sekarang.

Booking Slot Online Meeting

Pertanyaan Segera?

Jom, hubungi kami sekarang untuk rundingan dan sebut harga. Nak tanye je pun boleh!