Hubungi Kami

Hubungi Online

  • * Sila semak semula nombor anda.
  • * Sila semak semula email anda.
  • Sila isikan e-mel anda semula jika anda memerlukan salinan maklumat dalam borang ini ke e-mel anda.
  • Jawab soalan untuk mengelakkan pengirim SPAM. * Kami menggunakan semua usaha untuk melindungi maklumat peribadi anda. Oleh kerana kami mengumpul maklumat mengenai diri anda melalui laman web kami, kami merasakan bahawa anda memahami bagaimana kami mengumpul dan menggunakan maklumat ini. Semua maklumat peribadi yang dikumpul dilakukan atas tujuan urusan pejabat sahaja.

Pejabat Urusan

RAPIDOVA ENTERPRISE (002548484-P)

Alamat: Suite 10-4,4th Floor,Prima BIZWALK Business Park, Jalan Tasik Prima 6/2, Taman Tasik Prima, 47150 Puchong, Selangor

Mobile: (+60) 13-2560907

Email: sales.rapidova{@}berjayaweb.com