En Kamarul Azhar

En Kamarul Azhar

Programmer & Pakar Sistem POS System

  • Menguruskan pemasangan sistem POS.
  • Membantu pembangunan sistem laman web.
  • Memberi konsultan berkaitan sistem pengursan tempahan restoran dan pengurusan stok.